FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Казачество и освоение Сибири. Атласов Владимир Васильевич
Владимир Васильевич Атласов (по некоторым документам Отласов; около 1661/1664— 1711гг.) — русский землепроходец, сибирский казак. Атласов был устюжским крестьянином, который, стремясь выбраться из бедности, переселился в Сибирь, где стал якутским казаком. В 1695г., дослужившись до пятидесятника, был назначен приказчиком Анадырского остр ...

Государство Хайду. Возрождения экономики и торговли
На покоренных землях Средней Азии в 60-е годы XIII в. с центром в Тянь-Шане возникло самостоятельное государство, правителем которого стал Хайду – правнук Чингисхана. В 1269 г. курултай монгольских князей, собравшихся на р. Талас, объявил о полной независимости нового государства от Монголии. Государство Хайду включало в себя земли бывш ...

Обнародование Манифеста и Положений
Опубликование «Положений» о новом устройстве крестьян вызвало полное разочарование в радикальных кругах. «Колокол» Герцена в статьях Огарева провозгласил, что крепостное право в действительности вовсе не отменено и что «народ царем обманут». С другой стороны, сами крестьяне ожидали полной воли и были недовольны переходным состоянием «в ...