FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Принятие Крыма в состав России
Вопрос «кто-кого» решился в двух русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов. По итогам первой Крымской войны Крым стал независимым от Турции, Россия приобрела выход в Чёрное море и могла иметь здесь свой флот. Русские корабли размещались в Балаклаве, но для них нужны были и другие удобные стоянки. Осенью 1773 года была составлен ...

Дежнев Семен Иванович.
Дежнев Семен Иванович (ок. 1605 - 1673гг.) — землепроходец-мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири, казачий атаман. Родился в поморской крестьянской семье в Устюге Великом. В 1630г. поступил па службу казаком и выехал с партией новобранцев в Тобольск. В 1630 - 1638гг. служил в Тобольске и Енисейске. В 1639г. послан на должно ...

Массовый террор
30 июля 1937 был принят приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Согласно этому приказу, определялись категории лиц, подлежащих репрессиям: Бывшие кулаки (ранее репрессированные, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из лагерей, ссылки и трудпосёлков, а также бежавш ...