FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

обнинск песок рейтинг

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

О нетребовании рижской таможне реестров подписок иностранным книгам, привозимым с рижским книгопродавцем
№ 20537. – 2 декабря 1802 г. Именной, данный Министру Коммерции Граф Николай Петрович! Указом Нашим, Правительствующему Сенату в 9 день Февраля 1802 года данным, повелели Мы пропуск иностранных книг производить, как было до 1796 года. Из просьбы Рижских книгопродавцев Миллера и Гартмана открылось, что на привозимые к ним книги требуют ...

Капитуляция 28 мая.
Утром 27 мая арабы начали штурм и к полудню овладели синагогой, которую «Воины джихада» взорвали. Это предрешило исход битвы для двух тысяч жителей Еврейского квартала. На следующее утро раввины обратились с просьбой о капитуляции. Предложенные арабами условия были просты: всем детям, старикам и женщинам (даже тем, кто являлся боевиком ...

Святослав (957-972)
Сын Игоря и Ольги, закалил себя в походах и войнах, отличался суровым характером, честностью и прямотой. Он шел на врагов с предупреждением "иду на вы". Святослав присоединил вятичей, разбил хазаров, взял область Тьмутаракань, и, несмотря на малочисленную. Дружину, успешно воевал с болгарами на Дунае. После того пошел на греко ...