FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Восстановление и развитие экономики
К концу 1952 г в китайской экономике и финансах произошёл коренной поворот к лучшему Объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 48,5% по сравнению с 1949 г, а производство зерна, хлопка, лубяных волокон, табака, арахиса и сахарного тростника превысило максимальный уровень, достигнутый до освобождения. Были восстановлены иррига ...

Введение.
Преобразование России в первой четверти 18 века связаны с именем Петра 1, сына царя Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной. Петр обладал выдающимися умственными способностями, железной волей и неиссякаемой энергией. Он постоянно и целеустремленно учился. Недаром Петр 1 носил перстень с надписью: «Аз есмь в ...

Надежды СССР в отношении Израиля и их провал
СССР и его союзники в Восточной Европе на сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1947 г. выступили за раздел Палестины. Советский представитель в ООН А.А. Громыко поддержал «стремление евреев создать собственное государство». В мае 1948 г. Советский Союз первым признал Израиль и установил с ним дипломатические отношения. Во время арабо-изра ...