FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Культура периода Токугава
В XVII — первой половине XIX в. в Японии был достигнут заметный прогресс в развитии просвещения и науки. Помимо правительственных и княжеских школ для детей самураев и школ, издавна существовавших при храмах, в городах появляются частные школы. В XVIII в. их насчитывалось 270. Среди них были и учебные заведения, дававшие некоторую подго ...

Крупные мероприятия Ставки Верховного Главнокомандующего по обороне столицы
К началу наступления немецко-фашистских войск под Мо­сквой на дальних подступах к столице оборонялись три наших фронта: Западный (командующий генерал-полковник И. С. Ко­нев), Резервный (командующий Маршал Советского Союза С, М. Буденный) и Брянский (командующий генерал-лейтенант А.И.Еременко). Всего в их составе в конце сентября насчиты ...

Как стать миллионером (по Трампу)
1. Всегда одевайтесь в соответствии со своим культурным уровнем 2. Умышленно вредите своей репутации 3. Станьте своим собственным финансовым консультантом 4. Давайте сдачи 5. Не пренебрегайте парикмахерским искусством 6. Старайтесь избегать рукопожатий 7. Подчиняйтесь своим инстинктам 8. Сохраняйте оптимизм, но будьте готовы к не ...