FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

обнинск песок рейтинг

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Внутренняя торговля
Внутренняя торговля в Киевской Руси развивалась под влиянием обществееого разделения труда, выделения ремесел, роста городов, возникновения и накопления излишков продукции. В крупных городах были постоянно действующие торги или торговища – предшественники ныне существующих рынков. В 1017 г. В Киеве их было 8, причем каждый имел свою спе ...

Ход битвы
В московском войске собрались воины всех русских земель Северо – Востока, кроме Твери, Новгорода, Рязани и Суздальско – Нижегородского княжества. На 15 августа 1380 года Дмитрий назначил сбор всех полков в Коломне, как только прояснилось, что Мамай намечает свое вторжение на конец лета. Хан в это время разбил стан на реке Красивая Меча. ...

Складывание условий для появления государственности у восточных славян
Вопрос о возникновении государственности у восточных славян относится к категории сложных и недостаточно выясненных вопросов. К IХ в. у восточных славян сложился комплекс социально-экономических и политических предпосылок для образования государства. Социально-экономические - родовая община перестала быть экономической необходимостью ...